Konsultacje neurologiczne - Gabinety Krakowskie Tradycja


Konsultacje neurologiczne

Czym zajmuje się neurolog?

Neurolog to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego. Układ nerwowy dzieli się na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Do ośrodkowego układu nerwowego zalicza się mózg i rdzeń kręgowy, a obwodowy układ nerwowy składają się z nerwów obwodowych. Zadaniem neurologa jest rozpoznanie choroby układu nerwowego, a następnie zaplanowanie prowadzenie leczenia.

Jakie choroby leczy neurolog?

Istnieje bardzo dużo chorób, którymi zajmują się neurolodzy. Można je podzielić w zależności od części układu nerwowego (ośrodkowy lub obwodowy układ nerwowy) lub w zależności od przyczyny np. choroby naczyniowe takie jak udar mózgu, lub choroby zwyrodnieniowe (neurodegeneracyjne) takie jak np. choroba Alzheimera i inne otępienia lub choroba Parkinsona. Niektóre choroby powodują objawy utrzymujące się przewlekle takie jak np. stwardnienie rozsiane. Inne choroby układu nerwowego powodują występowanie napadowych objawów, jak np. w padaczce lub w migrenach lub napięciowych bólach głowy.

Jakie choroby leczy neurolog?

Istnieje bardzo dużo chorób, którymi zajmują się neurolodzy. Można je podzielić w zależności od części układu nerwowego (ośrodkowy lub obwodowy układ nerwowy) lub w zależności od przyczyny np. choroby naczyniowe takie jak udar mózgu, lub choroby zwyrodnieniowe (neurodegeneracyjne) takie jak np. choroba Alzheimera i inne otępienia lub choroba Parkinsona. Niektóre choroby powodują objawy utrzymujące się przewlekle takie jak np. stwardnienie rozsiane. Inne choroby układu nerwowego powodują występowanie napadowych objawów, jak np. w padaczce lub w migrenach lub napięciowych bólach głowy.

Najczęstsze choroby obwodowego układu nerwowego to: zespół cieśni nadgarstka (mononeuropatia nerwu pośrodkowego), polineuropatie, miastenia gravis, choroba neuronu ruchowego.

Wielu chorobom układu nerwowego można skutecznie zapobiegać. Profilaktyka jest więc także polem działania neurologów. O tym jak można zapobiegać udarowi mózgu dowiesz się z innego artykułu.

Kiedy należy zgłosić się pilnie do neurologa?

Choroby układu nerwowego bardzo często są związane z dużym ryzykiem niepełnosprawności dlatego nie powinno się ignorować nawet niewielkich objawów neurologicznych. Do objawów, które powinny nas szczególnie niepokoić należy silny ból głowy, osłabienie mięśni, zawroty głowy. Najbardziej niepokojące jest, gdy takie objawy pojawiają się nagle i szybko narastają. Należy także pamiętać, że samoistne ustąpienie objawów nie oznacza zakończenia choroby, lecz zapowiedź kolejnych, poważniejszych problemów zdrowotnych. W takiej sytuacji zalecane jest umówienie się na pilną konsultację neurologiczną. Aby się zarejestrować kliknij tutaj.

Jak wygląda wizyta u neurologa?

Wizyta u neurologa zaczyna się od rozmowy (tzw. wywiadu lekarskiego). W czasie tej rozmowy lekarz zbiera informacje dotyczące historii objawów i dolegliwości. Bardzo ważne jest ustalenie jak długo utrzymują się dolegliwości i jaki był ich początek, nawet jeśli było to dawno temu. Istotny jest także przebieg choroby, wykonane dotychczas badania i podejmowane leczenie. Warto przygotować się do tej rozmowy, a nawet sporządzić notatki. Koniecznie należy przynieść ze sobą wszystkie dokumenty medyczne (karty informacyjne, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego). Neurolodzy często sami oglądają badania MRI oraz KT, dlatego warto jest przynieść ze sobą nie tylko opis badania, ale także płytę CD z obrazami badań.

Kolejnym etapem jest badanie neurologiczne. Badanie składa się z oglądania, badania palpacyjnego, badania ruchomości i siły mięśniowej kończyn, badania odruchów (badanie przy pomocy młotka neurologicznego), badania czucia dotyku i koordynacji ruchowej. W zależności od rodzaju zgłaszanych dolegliwości badanie neurologiczne może być modyfikowane i bywa bardzo rozbudowane i czasochłonne.

Jakie badania zleca neurolog?

W diagnozowaniu chorób układu nerwowego używa się wiele różnych badań. Należą do nich badania obrazowe takie jak badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz RTG. Nasi pacjenci mogą korzystać z preferencyjnych cen badań obrazowych wykonywanych w ramach współpracy z pracownią iMED24 w Krakowie. Warunkiem wykonania takiego badania jest uzyskania skierowania w trakcie konsultacji neurologicznej. Oprócz badań obrazowych wykonywane są także badania przewodnictwa nerwowego i badania EMG. Takie badania wykonuje się między innymi w diagnostyce takich chorób jak zespół cieśni nadgarstka, polineuropatia lub choroba neuronu ruchowego.

Jak należy ubrać się na wizytę u neurologa?

Wizyta w gabinecie neurologa wiąże się z badaniem neurologicznym opisanym powyżej. Warto ubrać się w taki sposób, aby badanie przebiegło szybko i sprawnie. Ubieranie wysoko wiązanych butów lub rajstop wydłuża czas badania dlatego zalecane jest takie dobranie stroju, który będzie łatwy do zdjęcia i założenia.

Cena usługi: 200-300 zł


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022