EMG – wszystkie badania - Gabinety Krakowskie Tradycja


EMG – wszystkie badania

Na czym polega badanie EMG?

Badanie EMG (elektromiograficzne) zazwyczaj składa się z dwóch części. Pierwszym elementem jest badanie przewodnictwa nerwowego, podczas którego nerw obwodowy stymulowany jest prądem o niskim natężeniu, zaś wywołana w ten sposób odpowiedź odbierana jest przy pomocy naklejonej na skórę elektrody. Drugim elementem jest badanie mięśni, podczas którego wprowadzona do mięśnia elektroda igłowa odbiera potencjały elektryczne wytwarzane przez włókna mięśniowe.

W jakim celu wykonuje się badanie EMG?

Badanie EMG wykorzystywane jest w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych, takich jak: polineuropatia, miopatia, choroba neuronu ruchowego, miastenia, radikulopatia, uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych lub splotu nerwowego. Badanie to pozwala określić lokalizację (poziom) uszkodzenia oraz pomaga dokładniej ustalić jego charakter (np. czy dotyczy ono nerwów ruchowych czy czuciowych). Sposób wykonania badania EMG zależy od problemu medycznego, dlatego przed umówieniem się na badanie należy precyzyjnie określić cel badania.

Czy badanie jest wiarygodne?

Można powiedzieć, że w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych badanie EMG jest badaniem kluczowym. Jest to badanie wykonywane w praktyce klinicznej od wielu lat, a jego skuteczność i użyteczność została potwierdzona w licznych badaniach, a także przez towarzystwa naukowe i gremia ekspertów w dziedzinie neurologii.

Czy badanie EMG jest bolesne?

Przede wszystkim jest to badanie bezpieczne. Badanie przewodnictwa nerwowego można porównać do stymulacji prądem o niskim natężeniu. Może być to trochę nieprzyjemne, jednak większość osób łatwo się do tego przyzwyczaja. Elektromiografia wiąże się z koniecznością wbicia elektrody igłowej w mięsień, co niekiedy może być bolesne. Jest to jednak igła o niewielkiej średnicy, a liczba wkłuć jest minimalizowana do tylu, ile jest konieczne do ustalenia właściwej diagnozy.

Jak wygląda prawidłowy wynik?

W prawidłowym wyniku badania EMG wartości przewodzenia w nerwach obwodowych mieszczą się w granicach normy. W mięśniach nie obserwuje się patologicznej czynności spoczynkowej, a potencjały jednostek ruchowych mają prawidłowe parametry.

Gdzie w Krakowie można wykonać badanie EMG?

Badanie EMG w Krakowie można wykonać między innymi w Gabinetach Krakowskich Tradycja, gdzie jest ono przeprowadzane i interpretowane przez doświadczonych elektromiografistów. Na badanie możesz zarejestrować się KLIKAJĄC TUTAJ.

Ile kosztuje i ile trwa badanie EMG?

Koszt i czas trwania badania są uzależnione od jego rodzaju.

Opracowane: Lek. Michał Błaż

Cena usługi: 200-650 zł


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022