EMG – zespół cieśni nadgarstka - Gabinety Krakowskie Tradycja


EMG – zespół cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka jest to choroba polegająca na przewlekłym ucisku nerwu pośrodkowego. Nerw ten przebiega razem ze ścięgnami mięśni przedramienia przez wąski kanał utworzony przez kości i ścięgna.

Zespół cieśni nadgarstka – badanie EMG

Badanie ukierunkowane jest na odcinek nerwu pośrodkowego przechodzący przez kanał nadgarstka. Przy pomocy przewodnictwa nerwowego ocenia się włókna ruchowe i czuciowe stymulując nerw prądem o niskim natężeniu i odbierając odpowiedź z mięśnia (w przypadku włókien ruchowych) lub ze skóry (w przypadku włókien czuciowych). Niekiedy konieczne jest porównanie parametrów przewodzenia z innym nerwem, np. łokciowym lub promieniowym, w rzadkich przypadkach zachodzi konieczność badania igłowego mięśni.

Jaka jest przydatność tego badania?

Badanie EMG pozwala na potwierdzenie diagnozy oraz wykluczenie innych przyczyn obserwowanych objawów. Umożliwia określenie dokładnego stopnia nasilenia (ciężkości) zespołu cieśni nadgarstka. Pozwala na odpowiednie zaplanowanie leczenia, ustalenie rokowania, a w przypadku badań kontrolnych – na ocenę wyników leczenia. Więcej o zespole cieśni nadgarstka można dowiedzieć się z artykułu tutaj.

Ile trwa badanie EMG w zespole cieśni nadgarstka?

Standardowo badanie trwa od 15 do 30 minut.

Opracowane przez: Lek. Michał Błaż


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022