USG nerwów - Gabinety Krakowskie Tradycja


USG nerwów

Na czym polega badanie USG nerwów obwodowych?

Badanie ultrasonograficzne czyli USG nerwów obwodowych polega na zobrazowaniu struktur nerwowych przy pomocy ultradźwięków wysyłanych przez głowicę aparatu ultrasonograficznego. Nerwy obwodowe skanowane są na swoim przebiegu w przekrojach poprzecznych i podłużnych. Do obrazowania wewnętrznej, pęczkowej struktury nerwu oraz mniejszych gałązek nerwowych konieczne jest wykorzystanie głowic ultrasonograficznych o wysokiej częstotliwości, które umożliwiają lepszą rozdzielczość obrazu.

W jakim celu wykonuje się to badanie?

USG nerwów obwodowych wykorzystywane jest w diagnostyce schorzeń nerwów, czyli neuropatii. Najczęstszym zastosowaniem są choroby pojedynczych nerwów, takie jak neuropatie uciskowe (zespół cieśni nadgarstka, zespół kanału nerwu łokciowego), bądź pourazowe. Coraz częściej jednak USG okazuje się przydatnym narzędziem w diagnostyce mononeuropatii mnogich (np. w przebiegu zapalenia naczyń), bądź polineuropatii – zarówno nabytych (takich jak poliradikuloneuropatia demielinizacyjna), jak i genetycznych (choroby z kręgu Charcot-Marie-Tooth). Nierzadko ultrasonografia nerwów obwodowych okazuje się nieodzowna w diagnostyce chorób splotu ramiennego, takich jak np. neuralgia amiotroficzna.

Czym różni się badanie USG nerwów od badania EMG?

Elektromiografia diagnozuje nerwy i mięśnie od strony czynnościowej, pokazując zdolność nerwów do przewodzenia impulsów oraz aktywność mięśni. Ultrasonografia obrazuje strukturę nerwów i mięśni, pozwalając często dokładnie zlokalizować miejsce uszkodzenia układu nerwowego. Są to badania, które wzajemnie się uzupełniają, ponieważ niekiedy prawidłowo przewodzący nerw może wykazywać nieprawidłowości strukturalne i odwrotnie – nerw o prawidłowej morfologii może nieprawidłowo transmitować impulsy elektryczne. Więcej o badaniu EMG można przeczytać tutaj.

Czy warto wykonać badanie USG nerwów obwodowych?

USG nerwów obwodowych jest przede wszystkim badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i w pełni bezpiecznym. Stanowi wartościowe uzupełnienie badania EMG, wnosząc dodatkowe informacje o strukturze nerwów obwodowych i sąsiadujących tkanek, niekiedy pozwalając na dokładne ustalenie lokalizacji i przyczyny uszkodzenia.

Opracowanie: Lek. Michał Błaż


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022