Neurolog - dr Kacper Szewczyk

dr Kacper Szewczyk

dr Kacper Szewczyk

Specjalizacje: Neurologia

Specjalista neurolog. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na co dzień pracuje w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.
Jego zainteresowania koncentrują się w obszarze chorób naczyniowych mózgu, chorób nerwowo-mięśniowych, chorób pozapiramidowych i demielinizacyjnych. Interesuje się także neuroimmunologią zarówno ośrodkowego jak i obwodowego układu nerwowego oraz neuroobrazowaniem.
Swoją wiedzę i kwalifikacje rozwija uczestnicząc w konferencjach naukowo-szkoleniowych krajowych jak i zagranicznych.
Od kilku lat jest także zaangażowany w badania kliniczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie i zapewnia mu profesjonalną opiekę medyczną oraz wsparcie.


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022