USG mięśni - Gabinety Krakowskie Tradycja


USG mięśni

Kiedy warto wykonać USG mięśni w neurologii?

Badanie ultrasonograficzne mięśni (USG mięśni) jest nieocenionym narzędziem w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych. Pozwala na szybką i nieinwazyjną ocenę mięśni pod kątem procesów patologicznych.

Wskazania do badania USG mięśni:

a) miopatia:

– ocena wzorca zajęcia mięśni w diagnostyce miopatii dziedzicznych, np. dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa (FSHD)

– ocena wzorca zajęcia mięśni w diagnostyce miopatii nabytych, np. wtrętowym zapaleniu mięśni

– ocena stopnia zwłóknienia i zwyrodnienia tłuszczowego mięśni

– ocena unaczynienia i obecności zwapnień pod kątem miopatii zapalnych

b) choroba neuronu ruchowego: ocena fascykulacji, ocena stopnia zaniku mięśni

c) pourazowe uszkodzenia nerwów – ocena zajęcia mięśni z zakresu unerwienia, np. w przypadku odstającej łopatki

Jak przebiega badanie?

Podczas badania głowica aparatu USG przesuwana jest wzdłuż mięśnia w przekroju poprzecznym i podłużnym. Oceniana jest czynność spoczynkowa, struktura włókienkowa mięśnia, jego echogeniczność i jednorodność oraz unaczynienie.

Co można wykryć w badaniu USG mięśni w neurologii?

– zanik mięśnia

– zwłóknienie, przebudowa tłuszczowa

– obecność nieprawidłowego unaczynienia

– obecność zwapnień

– nieprawidłowa czynność spoczynkowa – fascykulacje

USG i EMG mięśni

USG mięśni jest jednym z badań dodatkowych w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych i stanowi uzupełnienie badania EMG. W przypadku trudno dostępnych mięśni można również wykonać EMG pod kontrolą badania ultrasonograficznego.

Opracowanie: Lek. Michał Błaż


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022