Neurolog - Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Specjalizacje: Neurologia

Neurolog z ponad 15-letnim stażem pracy w Krakowie. Aktualnie pracuje także w Oddziale Neurologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II. 5-letnie szkolenie specjalizacyjne oraz studia doktoranckie odbywał w Klinice Neurologii CMUJ pod kierownictwem dr Teresy Róg oraz profesora Andrzeja Szczudlika. Podczas pracy w Klinice Neurologii był opiekunem Koła Studenckiego oraz prowadził zajęcia dydaktyczne. Tam też rozpoczął działalność naukową. Tematem jego rozprawy doktorskiej było drżenie w zespołach parkinsonowskich.

Praca w Klinice Neurologii pozwoliła na zdobycie gruntownego wykształcenia w zakresie neurologii. Po zakończeniu stażu specjalizacyjnego kontynuował działalność naukową oraz zdobywał doświadczenie w badaniach klinicznych. Do tej pory uczestniczył w kilkunastu eksperymentach jako główny badacz oraz jako koordynator krajowy. Od 2014 r. prowadzi własny ośrodek badań klinicznych. Obecnie prowadzone badania dotyczą takich zagadnień jak leczenie choroby Parkinsona, leczenie miastenii gravis, wieloogniskowej neuropatii ruchowej (MMN), stwardnienia rozsianego i przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej (CIDP).

Jego główne zainteresowania w zakresie neurologii dotyczą chorób zwyrodnieniowych mózgu (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona i drżenie samoistne), interesuje się także chorobami nerwowo-mięśniowymi oraz udarem mózgu. Oprócz pracy klinicznej zajmuje się także organizacją i prowadzeniem szkoleń z neurologii oraz jest opiekunem specjalizacji lekarzy rezydentów. Ponadto aktywnie uczestniczy w realizacji programu profilaktyki udaru mózgu.

Praca w Klinice Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i w innych oddziałach neurologii, a także możliwość częstych wyjazdów na konferencje naukowe i staże pozwoliły na zdobycie doświadczenia pozwalającego na w pełni samodzielną pracę jako neurolog. Dr Banaszkiewicz konsultuje także w języku angielskim.


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022