Leczenie miastenia gravis - Gabinety Krakowskie Tradycja


Leczenie miastenia gravis

Leczenie miastenia gravis

W Gabinety Krakowskie Tradycja prowadzone jest badanie kliniczne III fazy u osób chorujących na miastenia gravis. Celem badania jest ocena jak skuteczne jest leczenie miastenia gravis przy pomocy innowacyjnego leku.

Badany lek jest tak zwanym lekiem biologicznym. Jest to specjalne ludzkie przeciwciało, należące do grupy anty FcRn. Działanie leku polega na zmniejszaniu ilości patogennych przeciwciał IgG odpowiedzialnych za powstawanie objawów miastenii. Lek podawany jest przez iniekcje podskórne. Całkowity czas trwania badania to ok. 80 tygodni. W badaniu mogą uczestniczyć dorosłe osoby z objawami miastenii gravis, u których stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko receptorom acetylocholiny (ARAB) lub przeciwko MuSK, lub bez patogennych przeciwciał.

Diagnoza: Miastenia gravis – postać uogólniona

Osoba odpowiedzialna: Dr n. med. Agnieszka Kułaga

Rekrutacja: OTWARTA

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu klinicznym dotyczącym leczenia miastenia gravis to prosimy o WYPEŁNIENIE FORMULARZA. Dane z formularza pozwolą nam ocenić, czy jesteś osobą, która kwalifikuje się do udziału w tym badaniu klinicznym. Standardowe leczenie miastenia gravis nie dyskwalifikuje od udziału.


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022