Leczenie MMN (wieloogniskowej neuropatii ruchowej)


Leczenie MMN (wieloogniskowej neuropatii ruchowej)

Leczenie MMN (wieloogniskowej neuropatii ruchowej)

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa (Multifocal Motor Neuropthy, MMN) jest rzadką chorobą atakującą zakończenia nerwowe kończyn górnych i/lub dolnych. Charakteryzuje się osłabieniem i zanikiem mięśni bez utraty czucia. Choroba utrudnia codzienne funkcjonowanie prowadząc do obniżenia jakości życia. Standardowe leczenie MMN polega na podawaniu ludzkich immunoglobulin.

Badanie ARDA ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania badanego leku w porównaniu z placebo w leczeniu dorosłych osób z MMN.

Pacjenci biorący udział w tym badaniu zostaną losowo przydzieleni za pomocą komputera do grupy otrzymującej lek badany lub do grupy otrzymującej placebo. Dwóch na trzech pacjentów zostanie
przypisanych do grupy otrzymującej lek badany. Jeden na trzech uczestników zostanie przypisany do grupy otrzymującej placebo. Badanie jest zaślepione, co oznacza, że ani uczestnik badania ani zespół badawczy nie będzie wiedział, czy uczestnik otrzymuje lek badany czy placebo.

Diagnoza: Wieloogniskowa neuropatia ruchowa (MMN)

Badany lek: ARGX-117

Nazwa badania: Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych z grupą kontrolną otrzymującą placebo badanie fazy II oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, skuteczność, farmakokinetykę, farmakodynamikę oraz immunogenność 2 schematów dawkowania produktu ARGX-117 u dorosłych z wieloogniskową neuropatią ruchową

Skrót: ARGX-117-2002

Osoba odpowiedzialna: dr. n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Rejestr clinicaltrials.gov: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05225675

Materiały rekrutacyjne: ulotka dla pacjenta, broszura dla pacjenta

Rekrutacja: OTWARTA

 


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022