Leczenie miastenia gravis (efgartigimod) Kraków


Leczenie miastenia gravis (efgartigimod)

Leczenie miastenia gravis (efgartigimod)

W Gabinety Krakowskie Tradycja prowadzone jest badanie kliniczne III fazy u osób chorujących na miastenia gravis. Celem badania jest ocena jak skuteczne jest leczenie miastenia gravis przy pomocy innowacyjnego leku o nazwie Efgartigimod.

Efgartigimod to lek biologiczny, będący fragmentem przeciwciała, którego działanie polega na zmniejszaniu ilości patogennych przeciwciał IgG odpowiedzialnych za powstawanie objawów miastenii. Lek podawany jest drogą dożylną. Badanie trwa do 128 tygodni w czasie których pacjenci otrzymują badany lek w jednym z dwóch schematów.

Diagnoza: Miastenia gravis – postać uogólniona

Badany lek: Efgartigimod

Nazwa badania: Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby w grupach równoległych badanie fazy IIIb mające na celu ocenę różnych schematów dawkowania efgartigimodu podawanego dożylnie w celu maksymalizacji i utrzymania korzyści klinicznych u pacjentów z miastenią uogólnioną

Skrót: ARGX-113-2003

Osoba odpowiedzialna: dr. n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Rejestr clinicaltrials.gov: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04980495?term=ARGX-113-2003&draw=2&rank=1

Rekrutacja: ZAMKNIĘTA


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022