Leczenie CIDP. Nowa metoda: Batoclimab


Leczenie CIDP

Leczenie CIDP

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna lub CIDP (od angielskiej nazwy Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy)  to postępująca choroba układu nerwowego powodująca stopniowe uszkodzenie nerwów obwodowych. Zespół badaczy z Gabinetów Krakowskich Tradycja uczestniczy w wieloośodkowym projekcie badawczym, którego celem jest ocena jak skuteczne jest leczenie CIDP przy pomocy innowacyjnego leku. Ten nowy lek (lek biologiczny) jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko fragmentowi receptora FcRN. Lek podawany jest przez iniekcje podskórnie.

Diagnoza: Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna lub CIDP – postać czynna

Osoba odpowiedzialna: dr. n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Rekrutacja: OTWARTA

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu klinicznym dotyczącym leczenia CIDP to prosimy o WYPEŁNIENIE FORMULARZA. Dane z formularza pozwolą nam ocenić, czy jesteś osobą, która kwalifikuje się do udziału w tym badaniu klinicznym. Standardowe leczenie CIDP nie dyskwalifikuje od udziału.


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022